Menighedsrådsmøder 2020

Davids Sogn har en sikker E-mail: 9175@SOGN.DK

9175@SOGN.DK

Menighedsrådsmøde tirsdag den 1. december kl. 17.15

DAGSORDEN & REFERAT

Konstituerende menighedsrådsmøde torsdag den 12. november kl. 18.00

DAGSORDEN & REFERAT

Menighedsrådsmøde torsdag den 12. november kl. 17.15-18.00

DAGSORDEN & REFERAT

BEKENDTGØRELSE

Ved den ekstraordinære valgforsamling tirsdag 6. oktober 2020 i Davids kirke blev Jan Möllerström valgt til menighedsrådet, som nu er fuldtalligt. Vi byder Jan velkommen.
Samtidig bekendtgøres det, at der kan udløses afstemningsvalg ved indsendelse af kandidatliste med stillere til 8 kandidater og stedfortrædere for en 2 årig periode.
Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket og afleveres senest 13. oktober i Davids kirke, Koldinggade 11, i kirkekontorets åbningstid.
Det eventuelle afstemningsvalg vil finde sted tirsdag den 17. november 2020.

Med venlig hilsen Valgudvalget  i Davids Sogn 

Menighedsrådsmøde onsdag den 7. oktober kl. 17.15

DAGSORDEN & REFERAT

Ekstra valgforsamling
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30

Ved valgforsamlingen den 15. september blev der valgt 7 medlemmer til menighedsrådet. Vi skal være 8 medlemmer.  

Derfor indkalder vi til en ekstra valgforsamling hvor vi skal have valgt det sidste medlem for en to-årig periode, samt stedfortrædere.  
Mødet finder sted i Davids kirke, Koldinggade 11, Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30. 

Vel mødt under betryggende forhold. 
Venlig hilsen Valgudvalget i Davids Sogn

Menighedsråd

Menighedsråd

 

 

Valgforsamling
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30

Menighedsrådsmøde onsdag den 2. september 2020 kl. 17.15

DAGSORDEN REFERAT

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 12. august 2020 kl. 17.15

DAGSORDEN REFERAT

Menighedsråd

Menighedsrådsmøde onsdag den 3. juni 2020 kl. 17.15
BEMÆRK: Mødet er ikke offentligt, pga. det nuværende forsamlingsforbud over 10 personer.

DAGSORDEN  & REFERAT

Menighedsrådsmøde torsdag den 14. maj 2020 kl. 17.30

BEMÆRK: Mødet er ikke offentligt, pga. det nuværende forsamlingsforbud over 10 personer.

DAGSORDEN & REFERAT

Menighedsrådsmøde onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.15

DAGSORDEN & REFERAT

Menighedsrådsmøde onsdag den 5. februar 2020 kl. 17.15

DAGSORDEN REFERAT