Kirkens historie, bygninger og inventar

Davids sogn er under navnet Sions søndre sogn udskilt fra Sions sogn i 1908. Indtil kirkens indvielse i 1910 holdtes gudstjeneste i Sions Kirke.


Davids Kirke blev bygget af ”Foreningen til Smaa Kirkers Opførelse i København” efter tegning
af arkitekt Johan Nielsen, der ud over andre kirkeprojekter som f.eks. Blågårds Kirke senere
var med til at bygge Paladsteatret. 

Arkitektur
Byggesummen var 100.000 kr. Kirken blev ved indvielsen overdraget til Kirkefondet med henblik på vedligeholdelse og præsteansættelse. Davids Kirke er af hensyn til sin placering i flugt med husfacaderne i Koldinggade orienteret med indgang i syd og kor i nord. Den er opført i røde håndstrøgne mursten på granitsokkel og er dækket af rødt tegltag.


Ved et 29 m højt klokketårn er kirken sammenbygget med naboejendommen mod sydøst. Over indgangsportalen, som flankeres af koblede romanske halvsøjler, er der indsat et stort rosevindue. Gavlen krones af et kortstammet granitkors.
Kirken fremtræder som en kombination af skønvirkestil og romansk stil. Dens indre, der i længden måler 22,6 m, i bredden 9,4 m og i højden 10,7 m, er hvidkalket, med et muret orgelpulpitur og et tøndehvælvet mørkebrunt og udskåret træloft.

Færdigt kirkeinventar
Davids Kirke adskiller sig fra andre kirker ved at være opbygget omkring et helt sæt færdigt kirkeinventar:
Altertavlen, døbefonten i grøn porfyr og alterbord og prædikestol i bemalet træ fulgte nemlig med kirkens første præst, Enrique With, fra Mariæ Kirkesal. Denne midlertidige kirke var i perioden 1898-1908 indrettet i ”Valkyrien”, et tidligere danseetablissement på Vesterbrogade 17. Det var arkitekten Valdemar Koch, der stod for kirkesalens ombygning og inventar. Huset findes stadig og er i dag hjemsted for den færøske hjemstavnsforening. Alterbilledets motiv ”Mariæ bebudelse” er Joakim Skovgaards forarbejde til hans store bebudelsesbillede i Helligåndskirken på Strøget.


Den oprindelige karton blev skænket til Mariæ Kirkesal af biskop Skat Rørdam. Kartonen blev senere erstattet af en kopi, udført af kunstnerens søn, Johan Thomas Skovgaard. En anden udgave af samme motiv findes i Sankt Lukas kirke på Frederiksberg, som også er tegnet af Valdemar Koch. Valget af netop dette motiv er måske inspireret af, at Koch tidligere havde arbejdet for arkitekten Daniel Herholdt under hans restaurering af Helligåndskirken.

Davids Kirkens navn
Navnet Davids Kirke stammer sandsynligvis fra citatet over bebudelsesbilledet: ”Gud Herren skal give ham Davids hans Faders Trone”. De berømte Kochske blomstermotiver på prædikestolen, julerosen, påskeliljen og pinseliljen, har givet inspiration til bemalingen af kirkens loft. Et stort krucifiks med tilhørende evangelistsymboler, udskåret af Astrid Noack efter model af Viggo Madsen, som oprindeligt udgjorde den øverste del af rammen til alterbilledet, hænger i dag fordelt i våbenhus, dåbsværelse og på trappen til første sal.
Kirken havde oprindeligt 550 siddepladser. 

 

Den er bygget ud fra den såkaldte kirkefondsteologi, hvor der i kirkebygningen skulle være plads ikke blot til søndagens, men til hele ugens aktiviteter og for folk i alle aldre. I den relativt lille bygning, som ved sin opførelse var den mindste og billigste af alle Kirkesagens stationære kirker, findes der derfor i dag rum, som kan anvendes både til møde- og legelokaler, kordegnekontor og kontorer for Østerbro Provsti m.m. De gamle bænke er blevet erstattet med løse stole, tegnet af arkitekten Finn Juhl, og trægulvet er i 1984 afløst af Ølands-fliser. Sidepulpituret, som tidligere havde vinduer ind til menighedsbørnehaven på 1. sal, er blevet lukket, og børnehaven flyttet ned i en separat bygning bag kirken. Undersalen kan stadig via to brede portaler forbindes med kirkerummet.

 

Tilknytning til Grønland

Kirken har siden 1928 og frem til i dag (red. til og med 2015) regelmæssigt haft gudstjenester på grønlandsk. Tilknytningen til Grønland skyldtes kirkens præst Balle, der havde været provst på Grønland og kirkens nuværende sognepræst, provst Erik Balslev-Clausen (red. indtil 2016), som igennem 25 år har været næstformand i Den grønlandske Kirkesag. Kirkeskibet fra 1960 er da også en model af skonnertbrikken Neptunus, som sejlede på Grønland fra 1847

Det nuværende orgel er bygget af Marcussen & Søn i 1979 og har 22 stemmer. 
Kirken har 125 siddepladser.

 

Af Anne-Mette Gravgaard fra ”Storbyens virkeliggjorte længsler”, 2001

I kirken kan du hente en folder om Davids Kirkes historie.
 
Davids Kirke 1910-2010  
I forbindelse med kirkens 100 års jubilæum, blev der fremstillet et lille blad.
Du kan hente fødselsdagsbladet her.
 
Kirkerummet er 212,44 m2 / Mødesalen er 52,6 m2
Kirken har 125 siddepladser.