Menighedsrådsmøder 2012

 

Menighedsrådsmøde mandag 10. december 2012 kl. 19.30
DAGSORDEN
REFERAT


Onsdag den 28. november 2012


Konstituerende menighedsrådsmøde kl. 19:DAGSORDENREFERAT


Ordinært menighedsrådsmøde kl. ca. 20:DAGSORDENREFERAT

Menighedsrådsmøde onsdag 26. september 2012 kl. 19

DAGSORDENREFERAT

Menighedsrådsmøde tirsdag den 14. august 2012 kl. 19

DAGSORDENREFERAT

Menighedsrådsmøde onsdag den 6. juni 2012 kl. 19.00

DAGSORDENREFERAT

Menighedsrådsmøde mandag den 7. maj 2012 kl. 19.00

DAGSORDENREFERAT

Menighedsrådsmøde tirsdag den 17. april 2012 kl. 17DAGSORDENREFERAT

Konstituerende menighedsrådsmøde 7/3 2012 kl. 20:
(Det nye menighedsråd for Davids kirke/Davids Sogn)DAGSORDENREFERAT

BEKENDTGØRELSE
Ved kgl. resolution af 25. november 2011 er det besluttet at Rosenvængets Sogn opdeles, således
at Davids Sogn på ny oprettes som et selvstændigt sogn, og således at Rosenvængets Sogn fremover
består af det oprindelige Rosenvængets Sogn og Frihavns Sogn, alt fra den 1. januar 2012 at regne.


Kirkeministeriet 30. november 2011