Coronavirus / Retningslinjer

Opdatering 26/1 2022

Fra og med den 1/2 2022 bortfalder alle restriktioner !

Opdatering 16/1 2022

(Fra Kirkeministeriet)

Arealkravet for folkekirken og andre trossamfund bortfalder fra 16. januar 2022.

Krav om mundbind/visir ved gudstjenester og menighedsarrangementer – uanset antal deltagere.
Mundbindet vil kunne fjernes, når deltagerne sidder ned.

Krav om coronapas ved gudstjenester samt menighedsarrangementer. Det betyder at, der er krav om coronapas, hvis der er adgang for mere end 100 personer indendørs.

Se også: www.folkekirken.dk

Opdatering 19/12 2021 kl. 8.00

(Gælder indtil videre til den 17/1 2022)

Vi skal alle bære mundbind eller visir, når vi kommer og går eller bevæger os rundt i kirken.  Mundbind må tages af, når du sidder ned.
Grundet de nye arealkrav må vi max. være 100 personer i Davids kirke  

(Arealkrav 2 m2 pr. person / pt.  ingen afstandskrav)
Lokaler til menighedsarrangementer er vi desværre nødt til at lukke ned.

Se også: www.folkekirken.dk

 

Opdatering 11/8 2021

Lørdag den 14/8 2021 ophæves areal- og afstandskrav i kirkerne.

På glædeligt gensyn! 

Opdatering 15/6 2021:

Der er ikke længere krav om brug af mundbind i kirken.

Vi beder fortsat alle om at afspritte hænder ved ankomst til kirken.

Arealkrav = 2 m2 / Afstandskrav = 2 meter ved sang (siddende), 1 meter uden sang

Antal deltagere v/gudstjenester og kirkelige handlinger i Davids kirke:
max. 26 personer (hvis enkeltpersoner) 
eller
max. 77 personer (hvis flere fra samme husstand)

Opdatering 21/5 2021:

Arealkrav = 2 m2 / Afstandskrav = 2 meter

Antal deltagere v/gudstjenester og kirkelige handlinger i Davids kirke:
max. 26 personer (hvis enkeltpersoner) 
eller
max. 77 personer (hvis flere fra samme husstand)

Opdatering 6/5 2021:

Fra og med søndag den 9. maj er der nadver ved gudstjenesterne i Davids kirke
(Bæger med altervin og oblat udleveres ved ankomst til kirken)

Så vidt vi ved, er nedenstående areal- og afstandskrav stadig gældende:

Arealkrav = 4 m2 / Afstandskrav = 2 meter

Antal deltagere v/gudstjenester og kirkelige handlinger i Davids kirke:
max. 26 personer (hvis enkeltpersoner) 
eller
max. 44 personer (hvis flere fra samme husstand) 

Opdatering 22/4 2021:

Lempelser af restriktioner for kirken

I Davids kirke har vi valgt at gå roligt frem i forhold 
til de nye lempelser af Corona-restriktionerne.

Det betyder at gudstjenester bliver lidt længere 
end vi har været vant til på det seneste.

Vi begynder også at synge med på salmerne, men vi 
venter et par uger med at genoptage altergang.

Arealkrav = 4 m2 / Afstandskrav = 2 meter

Antal deltagere v/gudstjenester og kirkelige handlinger i Davids kirke:
max. 26 personer (hvis enkeltpersoner) 
eller
max. 44 personer (hvis flere fra samme husstand)

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLESAMMEN

Herunder uddrag fra 'folkekirken.dk' den 22/4 2021:

Forsamlingsforbud 
Foreløbigt til og med den 5. maj 2021 lyder det almindelige forsamlingsforbud på maks. ti personer indendørs og 50 personer udendørs. 

Det forsamlingsforbud gælder også i folkekirken undtagen under gudstjenester og kirkelige handlinger - og udendørs aktiviteter (se afsnit længere nede).

Når forsamlingsforbuddet ikke gælder for gudstjenester og kirkelige handlinger, skyldes det særlige retningslinjer for det sektorpartnerskab, som folkekirken og andre trossamfund udgør sammen med myndighederne.

Kirkerne kan være åbne for personlig bøn eller refleksion, og her må der højst være 10 personer i kirkerummet foruden personale.

Afstandsanbefalinger og arealkrav
Når du skal til dåb, begravelse, gudstjeneste eller andet indendørs i kirken, er antallet af deltagere bestemt af en afstandsanbefaling og et arealkrav.

Hovedreglen om, at der skal være fire kvadratmeter pr. person, gælder igen fra 21. april 2021, efter at det siden 8. januar blev hævet til 7,5 kvadratmenter pr. person. 

Det anbefales, at der er mindst to meters afstand mellem deltagere, hvis man synger, en meter hvis man ikke synger (målt fra næsetip til næsetip).

Kirkens medarbejdere og frivillige sørger for at informere om, hvor mange personer der er plads til i kirkerummet og andre lokaler. Det vurderer de ud fra rummets konkrete indretning og mål.

Opdatering 21/4 2021:

Indendørs: 30 minutter og uden sang - bortfalder fra 21. april 2021.

Afstandskrav uændret: 2 meter ved sang / 1 meter uden sang.
Arealkravet er ændret fra 7,5 m2 til 4 m2.

Fra 21. april må gudstjenester og kirkelige handlinger som begravelser, bisættelser og bryllupper igen vare mere end 30 minutter og der må synges fællessang. 

Opdatering 8/1 2021:

Arealkravet er ændret fra 4 m2 per person til 7,5 m2
Afstandskravet er stadig 2 meter.
Der må max. være 28 personer i kirkerummet inklusive personalet 
i forbindelse med gudstjeneste, dåb, vielse eller bisættelse.
Kulturcafé og andre arrangementer aflyst indtil videre.

Opdatering 5/1 2021:

Kort gudstjenester (30 min), uden altergang.
Kirkens korsangere synger, menigheden må hverken synge med på salmer eller korsvar!
Vi overholder stadig afstandskravet på 2 meter, og arealkrav på 4 m2 per person.

Opdatering 22/12 2020:

Menighedsrådet har besluttet at man skal have mundbind på under salmesang  i Davids kirke.

Opdatering 3/12 2020:

Al fællesspisning- og kaffe aflyst indtil videre.

De korte opdateringer foroven trumfer den øvrige detaljerede tekst herunder!
Afsnittene slettes ikke, da teksten kan indeholde brugbare informationer.

AFSTANDSKRAV & AREALKRAV:
Der skal være én meters afstand mellem alle deltagere (målt fra næsetip til næsetip)
og to meter, hvis der er sang.
Afstandskravet gælder ikke for personer, du bor sammen med.
Der skal være fire kvadratmeter pr. person, hvis man hovedsageligt står op
og kan bevæge sig rundt mellem hinanden. 
Hvis man hovedsageligt sidder ned, er det tilstrækkeligt med to kvadratmeter pr. person.
Da størstedelen af folkekirkens arrangementer er siddende,
er det arealkravet på to kvadratmeter pr. person, der gælder.

KIRKERUM:
Hvis der synges:
Der kan 
være 28 enkeltpersoner i Davids kirke til gudstjenester.
Besøgende må kun sidde på de pladser der ikke er "forbudt-at-sidde-her" skilt på.
Afstandskravet gælder ikke for personer, du bor sammen med.

Der må være max. 44 besøgende i kirken i alt. 

Hvis der ikke synges:
Der kan være 65 enkeltpersoner i Davids kirke. 
Afstandskravet gælder ikke for personer, du bor sammen med.
Der må max. være 97 besøgende i kirken i alt. 

Der udarbejdes salmeblade til kirkelige handlinger. 
Ved aftensang onsdag og gudstjeneste søndag bruges der salmebøger. 
Derved overholdes kravet om 72 timers karantæne mellem brug af salmebøgerne.

To sæt højskolesangbøger bruges på skift til Kulturcaféen onsdag, og til Fællessang torsdag.
Derved overholdes kravet om 72 timers karantæne mellem brug af højskolesangbøgerne.

MØDESAL:
For at overholde myndighedernes afstandskrav på 1 meter, (når der ikke synges) 
er  er der i mødesalen placeret 6  borde, med plads til 4 personer ved hvert bord.
Der må være 24 personer i mødesalen.
Hvis man synger, må der max. være 12 personer i mødesalen.

KØKKEN:
Det er kun kirkens personale der har adgang til køkkenet i øjeblikket.

HÅNDSPRIT:
Vi passer godt på hinanden ! 
Der er håndsprit ved indgangen i våbenhuset, ved sidedør til kirkekontor og præst,
i gangen ved køkkenet, samt ved indgangen til mødesalen.
Alle bedes afspritte hænderne før man går ind i kirke og i mødesal.

MUNDBIND/VISIR:
Fra og med 22. december 2020, skal man have mundbind på i Davids kirke når man synger.
Fra og med torsdag den 29. oktober 2020, skal der bæres mundbind eller visir i kirken,
som kan tages af, når man sidder ned. 
Efterkommes kravet ikke, kan man blive bortvist jf. nedenstående.

Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19. Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste og religiøse handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken og andre trossamfund.
Det betyder, at ansatte, frivillig, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokale, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.
Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten, og heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v. Kravet omfatter tilsvarende ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter m.v.
Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, der overholder kravet om at bære mundbind eller visir, dog jf. undtagelserne. Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

Læs mere på

Corona-regler i folkekirken | Folkekirken.dk