Menighedsrådsmøder 2023 - 2024

Davids Sogn har en sikker E-mail: 9175@SOGN.DK

MR referat 1-6-2023 samt efkstra ordinært møde 14-6-2023.pdf

MR referat 8-2-2023.pdf

                                                              Menighedrådsmøde 24. januar 2024

                                                               MR referat 9-3-23.pdf

                                                               MR referat 19-4-23.pdf

                                                               MR referat 11-5-23.pdf

                                                               MR referat 1-6-23.pdf